0286 217 01 60
Andezit Üretimi

Andezit Hakkında

Giriş
Türkiye’de doğal yapı malzemeleri inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu doğal yapı malzemelerinden biri olan andezit, homojen, atmosfer etkilerine dayanıklı, aşınmaya karşı dirençli ve teknolojik  özellikleri bakımından yapı işlerinde kullanmaya elverişlidir. Doğal yapı taşlarının kullanım yerleri genellikle mimaride cephe, zemin, duvar, çatı kaplamaları, bordür, merdiven basamakları, harpuşta, denizlik, söve ve agrega yapımında kullanılmaktadır.

 

Andezitin Oluşumu
Yerkabuğunun ana malzemesi taşlardır. Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere taş ya da kayaç denir.Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni magmadır. Ancak bu taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özellikler kazanarak çeşitli adlar almıştır. Andezit püskürük, volkanik bir kayaçtır ve yer kabuğu altındaki mantonun yer kabuğunun çatlak ve kırık kısmından yeryüzüne çıkması ve soğuması ile oluşmuştur.


Andezitin Yapısı
Andezitin kimyasal yapısının büyük bir kısmını SiO2 (silisyum) oluşturur içerisindeki diğer elementler, Fe2O3 ,Al2O3 ,CaO ,MgO ,K2O ,Na2O ,KKa  şeklinde sıralana bilinir.

 

Andezitin İşlenmesi
Andezit taş ocağından bloklar halinde çıkarılarak işlenmek üzere tesise nakledilir. Tesiste kesme, patlatma, mucartalama, kumlama, taraklama, pahlama gibi işlemlerden geçerek, plaka , bordür,harpuşta, merdiven, oluk gibi ürünler şeklinde piyasaya sürülür.